Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Hoolekogu

Koosseis

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse 10. november 2020 korraldus nr 389 "Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 19.novembri 2019 korralduse nr 385 "Pärnu-Jaagupi Muusikakooli hoolekogu koosseisukinnitamine" muutmine"

  1. kooli pidaja esindaja Tiia Kallastu;
  2. õpetajate esindaja Helle Ottender;
  3. õpilaste esindaja Heidi Sai;
  4. lastevanemate esindaja Heli Künnapas;
  5. lastevanemate esindaja Kristiine Veski;
  6. lastevanemate esindaja Eva Laks;
  7. kooli toetava organisatsiooni esindaja Gerda Mölder.

Protokollid