Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Hoolekogu

Koosseis

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine - Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 11. oktoober 2022 korraldus nr 301.

  1. kooli pidaja esindaja Tiia Kallastu;
  2. õpetajate esindaja Siiri Laanesoo;
  3. õpilaste esindaja Henriette Visk;
  4. lastevanemate esindaja Krista Vahenurm;
  5. lastevanemate esindaja Eva Kruuse;
  6. lastevanemate esindaja Kristiine Veski;
  7. kooli toetava organisatsiooni esindaja Gerda Mölder.

Protokollid